ATSPARUMO ELEKTROSTATINIAM IŠLYDŽIUI BANDYMAS (ESD)

Standartas:

EN 61000-4-2

Elektrostatinis išlydis geriausiai žinomas kaip maža iškrova rengiantis vilnonį megztinį ar išlipant iš automobilio. Dėl trinties su oru ar sintetinėmis medžiagomis žmogaus kūnas gali prikaupti įtampą iki kelių kilovoltų. Priklausomai nuo aplinkos drėgmės įtampa gali būti stipriai aukštesnė. Tuomet prisilietus prie laidaus paviršiaus gali įvykti išlydis. Šis išlydis gali netik sutrikdyti prietaiso veikimą, bet ir jį sugadinti. Dažnai išskiriami keli išlydžio variantai – tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginio išlydžio metu iškrova įvyksta tiesiai į testuojamą prietaisą, netiesioginio – į gretimai esančią vertikalią ir horizontalią plokštumas – imituojančias šalia esantį prietaisą.

 

Galimybės:

 • Tiesioginis, netiesioginis
 • Orinis, kontaktinis
 • <30kV

ATSPARUMO SPINDULIUOJAMAM ELEKTROMAGNETINIAM RADIJO DAŽNIŲ LAUKUI TYRIMAS

Standartas:

EN 61000-4-3

Kasdienėje aplinkoje prietaisai dažnai patiria įvairaus pobūdžio elektromagnetinę spinduliuotę. Šalia jų vartotojas gali skambinti mobiliuoju telefonu, netoliese gali veikti galingas variklis, generuojantis daug aukšto dažnio triukšmų ir t.t. Atliekant testą siekiama pamatyti ar aplinkoje esantys įvairaus dažnio signalai nesutrikdo prietaiso darbo ir nepablogina jo parametrų.

 

Galimybės:

 • Dažnių diapazonas: 80MHz – 6000MHz
 • Sukuriamo lauko stipris: iki 30V/m* (*priklauso nuo testuojamo objekto gabaritų)
 • Testuojamo objekto gabaritai: ne didesni kaip 0.6 m

ATSPARUMAS RADIJO DAŽNIO LAUKŲ INDUKUOTIEMS LAIDININKAIS SKLINDANTIEMS TRIKDŽIAMS

Standartas:

EN 61000-4-6

Aplinkoje gali dirbti įvairūs galingi prietaisai – kaitinimo įrenginiai, apšvietimo reguliatoriai, varikliai ir t.t., kurie dažnai sukuria daug trikdžių į maitinimo tinklą, todėl artimuose tinklo lizduose įtampa bus triukšminga. Svarbu įsitikinti, jog prietaiso darbas nesutriks prijungus jį prie tokios tinklo įtampos ar prie tinklo prijungus triukšmingą prietaisą.

 

Galimybės:

 • Dažnių diapazonas: 150kHz – 80MHz
 • Trikdžių amplitudė: iki 30V
 • Įtampos tinklo tipas: vienos fazėsi
 • CDN: CDN-M2, CDN-T8

HARMONIKŲ BEI TARPINIŲ HARMONIKŲ MATAVIMAS

Standartas:

EN 61000-4-7,

EN 61000-3-2 (srovė ne stipresnė kaip 16A)

Dauguma prietaisų, jungiamų į tinklą nėra artimi idealioms apkrovoms – yra netiesiniai. Jei turime tiesinį įtaisą – jo impedanso pobūdis rezistyvinis, todėl srovė atkartoja maitinimo įtampos sinusoidę. Dauguma maitinimo šaltinių, apšvietimo valdiklių, baterijų kroviklių ir kitų prietaisų yra netiesinės apkrovos. Jų srovės poreikis nėra stabilus, dažnai srovė imama netolygiai, impulsiškai. Tai sukuria srovės harmonikas ir gali iškraipyti įtampos tinklo sinusoidinę įtampos formą. Bandymo metu tikrinama kokias harmonikas sugeneruoja testuojamas įrenginys.

 

Galimybės:

 • Įtampos tinklo tipas: Viena fazė
 • Galia: <3kW

ATSPARUMO ĮTAMPOS KRYČIAMS, TRUMPIESIEMS TRŪKIAMS IR POKYČIAMS BANDYMAI

Standartas:

EN 61000-4-11

Šis testas leidžia įsitikinti, kad prietaiso darbas nesutriks esant maitinimo įtampos pulsacijoms ir nestabilumui.

 

Galimybės:

 • Įtampos tinklo tipas: Viena fazė
 • Maksimali srovė: <16A
 • Kitos galimybės: Prietaiso laikymo rankoje imitavimas (Artificial hand)
 • LISN: ENV216

LAIDININKAIS SKLINDANČIŲ TRIKDŽIŲ MAITINIMO PRIEIGOJE MATAVIMAS

Standartas:

EN 55011 (CISPR 11)       EN 55014-1 (CISPR 14-1)

EN 55015 (CISPR 15)       EN 55016-2-1 (CISPR 16-2-1)

EN 55022 (CISPR 22)       EN 55032 (CISPR 32)

Prietaisai, jungiami į tinką turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš jų – įtampos triukšmai, kuriuos sukuria prietaisas tinkle gnybtuose. Norint juos pamatuoti pirmiausia reikalingas LISN tinkle impedanso stabilizavimo filtras. Jis leidžia mataimus atlikti 50 Ohm impedanso aplinkoje.

 

Galimybės:

 • Įtampos tinklo tipas: Viena fazė
 • Maksimali srovė: <16A
 • Kitos galimybės: Prietaiso laikymo rankoje imitavimas (Artificial hand)
 • LISN: ENV216

TRIKDŽIŲ SPINDULIUOTĖS MATAVIMAS

Standartas:

EN 55011 (CISPR 11)       EN 55014-1 (CISPR14-1)

EN 55015 (CISPR 15)       EN 55016-2-3 (CISPR 16-2-3)

EN 55022 (CISPR 22 )      EN 55032 (CISPR 32)

Dauguma prietaisų savyje turinčių procesorių, logiką, įvairius generatorius gali spinduliuoti elektromagnetinius triukšmus. Spinduliavimo pobūdis priklauso nuo prietaiso gabaritų, konstrukcijos, impulsų ir generatorių veikimo dažnio ir t.t. Šis spinduliavimas priešingai nei GSM, Wi-Fi, Bluetooth ir t.t. yra netikslingas ir sukelia aplinkos triukšmus, kurie gali trikdyti kitų prietaisų darbą.

 

Galimybės:

 • Dažnių diapazonas: 30MHz – 7GHz
 • Matavimo aplinka: GTEM celė
 • Galimybė įvesti valdymo signalą: Optiškai atrištas LAN
 • Objekto gabaritai: < 0.6m

ATSPARUMO ELEKTROMAGNETINIAMS LAUKAMS TYRIMAS TŪRINĖS SROVĖS INJEKTAVIMO METODU (BCI)

Standartas:

ISO 11452-4

Tūrinės srovės injektavimo metodas plačiai naudojamas automobiliniai elektronikai tyrinėti. Jo metu naudojant induktyvinį ryšį signalas injektuojamas į prietaisą jungiančius laidus ir vertinamas prietaiso atsparumas spinduliuojamiems trikdžiams.

 

Galimybės:

 • Dažnių diapazonas: 100kHz – 1GHz
 • Testavimo metodai: Pakaitinis (substitution), uždaros kilpos (close-loop)
 • Injektuojama srovė: max 300mA (iki 400MHz)

AUKŠTŲ DAŽNIŲ SIGNALO SPEKTRO MATAVIMAI PAGAL RED DIREKTYVĄ

Standartas:

EN 300 328

EN 301 511

Dauguma modernių įrenginių turi bevielio duomenų perdavimo galimybę (Wi-Fi, Bluetooth, LORA, GSM ir t.t.). Tinkamą eterio spektro išnaudojimą ir užimtumą reglamentuoja RED direktyva. Net sertifikuoto modulio įdėjimas į gaminį gali išgadinti modulio charakteristikas ir gali atsirasti nukrypimų nuo standartų. Tinkamiausia praktika testus atlikti su visu gaminiu.

 

Galimybės:

 • Dažnių diapazonas: 10Hz – 7GHz (R&S ESRP testinis imtuvas)
 • 2Hz – 26.5GHz (R&S FSW signalų ir spektro analizatorius)
 • <14 GHz (Keysight FieldFox N9916A vektorinis grandinių analizatorius)