FabLab Kaunas įrenginiai

Teikia paslaugas:

  • Išspinduliuotų elektromagnetinių triukšmų matavimas
  • Triukšmų į elektros tinklą (kondukuotų triukšmų) matavimas
  • Prietaiso atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam
    laukui matavimas
  • Prietaiso atsparumo elektrostatiniam išlydžiui testavimas
  • Įvairūs kiti EMC testai (BCI ir t.t.)
  • Klimatiniai testai (drėgmės, temperatūros, termociklavimas)
  • Vibraciniai testai (sinusinis/atsitiktinis/smūginis)